Svenska scenarbetare mot konfetti är en lös sammanslutning av människor som har fått nog. Nu får det vara slut med missbruket av konfetti. Konfetti är ett otyg som bara är till skada för oss vanliga hårt arbetande människor.

Så skapades Svenska scenarbetare mot konfetti

Under uppröjningsarbetet efter Lundakarnevalen 2006, så städades Lundagård och universitetsplatsen (området framför universitetshuset), där scenen var belägen. Allt som inte var naturligt förekommande på platsen skulle städas bort.
Dock så hade en viss grupp under avslutningen på söndag kväll från scenen fyrat av både konfetti och pyroeffekter. Dagen efter skulle detta städas upp. Under ömsom regnskurar och ömsom solsken så städades skräp och miljoner små konfetti-bitar upp från universitetsplatsen under några timmar. En inte helt oväsentlig detalj är att universitetsplatsen är varken asfalterad eller belagd med kullersten, utan belagd med grus.
Senare under natten mot tisdagen, när bitterheten och tröttheten växte i intensitet så föddes idén om att starta en internetbaserad proteströrelse mot alla scenarbetares gissel: konfetti.
Några dagar senare så föddes www.svenskascenarbetaremotkonfetti.se på nätet.

2022-12-01 Pressmeddelande: tygmärke för fred och Ukraina

För omedelbar kännedom. Svenska Scenarbetare mot Konfetti släpper ett unikt tygmärke till förmån för Operation Aid och deras arbete i Ukraina! Läs hela pressreleasen här: pressmeddelande (pdf).

2016-04-30 Skräckgalleri med de värsta bilderna

Genom vår sida på Facebook, så har det kommit in ett antal konfetti-bilder. Vi visar ett urval av hemskheterna här på hemsidan. Visa galleriet.

2015-10-27 Svenska scenarbetare mot konfetti på Facebook

Svenska scenarbetare mot konfetti på facebook finns sen 2014 även på Facebook. Gilla gärna sidan på Facebook för att följa senaste nytt!

2011-03-03 Svenska scenarbetare mot konfetti i media

Inslag i P3 populär - Under ett inslag i radioprogrammet P3 populär 2011-03-03, så blev Svenska scenarbetare mot konfetti under en kort period känt för en bredare publik. Vi tackar för uppmärksamheten, det stöd som vi får i media stärker oss ytterligare i vår passiva kamp mot konfettin.

Wall of shame

I denna avdelningen hänger vi ut artister som missbrukat konfetti mot våra medlemmar.

Övriga syndare

I denna avdelningen hänger vi ut de uslingar som på något sätt sprider konfettipropaganda och därmed motverkar våra syften. Dessa är alltså våra fiender och motarbetas passivt av oss.

Länkar

Lundakarnevalens hemsida
Lundakarnevalen på svenska wikipedia
www.konfetti.se Svenska scenarbetare mot konfettis nya domän för att hindra otyget.